Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Wojewoda podjął decyzję! Mandat prezydenta Radomia wygaszony

EmaPob 10:20 29 czerwca 2017
Facebook.com @Murem za Radkiem
Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze dotyczące mandatu Prezydenta Radomia.

Wojewoda, Zdzisław Sipiera wydał zarządzenie zastępcze, w którym na podstawie art. 98 a Ustawy o samorządzie gminnym stwierdził wygaśnięcie mandatu Prezydenta Radomia. Wcześniej, 19 kwietnia br., wezwał Radę Miejską w Radomiu do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu. Z ustaleń CBA wynika, że Prezydent wbrew zakazowi, wynikającemu z Ustawy antykorupcyjnej, zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o.

Podstawą wygaszenia mandatu są ustalenia wynikające z zakończonego postępowania wyjaśniającego, prowadzonego po otrzymaniu zawiadomienia CBA o naruszeniu przez Prezydenta tzw. Ustawy antykorupcyjnej. Z ustaleń CBA wynika, że Prezydent, wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy, zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o. W ramach prowadzonego przez Wojewodę postępowania wyjaśniającego zwrócono się do Prezydenta Radomia o wyjaśnienia i przedstawienie swojego stanowiska. Przeanalizowano także dokumentację przekazaną przez CBA oraz materiały z sesji Rady Miejskiej. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala stwierdzić, że Prezydent Radomia został nieprawidłowo zgłoszony do rady nadzorczej spółki prawa handlowego, tym samym naruszył przepisy art. 4 i 6 Ustawy antykorupcyjnej - poprzez członkostwo w radzie nadzorczej.

19 kwietnia br. Wojewoda zobowiązał Radę Miejską w Radomiu do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu Prezydenta w terminie 30 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. Dotychczas Rada Miejska nie podjęła odpowiedniej uchwały. Zgodnie z art. 98 a ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym Wojewoda wydał zarządzenie zastępcze (po powiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), w którym stwierdził wygaśnięcie mandatu Prezydenta Radomia. Rada Miejska w Radomiu oraz Prezydent mogą złożyć skargę na zarządzenie zastępcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni.

 

Źródło: Telewizja Republika

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze