Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: ustawa

MEiN skierowało do opiniowania projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewiduje on m.in., że nauczyciel akademicki nie będzie mógł być ukarany za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.>
Władze Rosji rozważają uznanie za „zagranicznych agentów” większości mediów zagranicznych skierowanych do odbiorcy rosyjskiego — podał niezależny portal Meduza, który ocenia, że chodzi o zablokowanie tych mediów. Uznanie ich za „zagranicznych agentów” znacznie ograniczy bowiem możliwość dotarcia tych mediów do rosyjskich odbiorców.>
Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 maja będzie obowiązywać część przepisów Pakietu akcyzowego, które przyczynią się do wyrównywania szans przedsiębiorców na rynku. >
Rząd zajmie się we wtorek ustawą o zasobach własnych UE; na posiedzeniu Rady Ministrów zostanie przyjęty projekt ustawy umożliwiającej przyjęcie całego budżetu Unii Europejskiej przez Polskę — poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.>
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo oświatowe dotyczącą edukacji domowej. Nowela znosi wymóg rejonizacji i posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. >
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda dokona uroczystego podpisania nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej. >
- Jeżeli kandydat na RPO przedstawiany przez Sejm, dr Bartłomiej Wróblewski, nie zostanie zaakceptowany przez Senat, to procedura będzie kolejny raz powtarzana do skutku, aż znajdzie się kandydat, który uzyska poparcie Senatu – powiedział poseł PiS Paweł Lisiecki w rozmowie z Polskim Radiem 24.>
Od piątku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - m.in. regulacje dotyczące procedury wyboru prezesów poszczególnych izb tego sądu. Wcześniej, bo już 2 kwietnia, obowiązywać zaczął przepis dotyczący skarg nadzwyczajnych. >
Elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel – przewiduje nowelizacja uchwalona w czwartek przez Sejm. W noweli doprecyzowano też, że w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 nie może pracować osoba prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne. >
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, doprecyzowującą listę instytucji obowiązanych o przedsiębiorców, pośredniczących w obrocie dziełami sztuki i rozszerzającą zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.>
Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisaniu przez Andrzej Duda m.in. nowelizacji Prawa celnego. >
„Kraj, społeczeństwo, cywilizacja, która legalizuje eutanazję, traci w moich oczach prawo do szacunku” – stwierdził pisarz Michel Houellebecq. Odniósł się w ten sposób do prac nad ustawą o eutanazji w parlamencie.>
Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek ustawę, która umożliwia mu ubieganie się o dwie kolejne kadencje prezydenckie po upłynięciu obecnej w 2024 roku.>
Poprawki zakładające wykreślenie zapisów nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, które nie odnoszą się do dłuższego terminu na wznoszenie skarg nadzwyczajnych zostały odrzucone przez Sejm. Została przyjęta poprawka wydłużająca te skargi. >
Aktywiści i sojusznicy LGBT+ w Hiszpanii opowiadają się za wprowadzeniem nowego prawa o samookreśleniu płci, które przewiduje m.in., że już dwunastoletnie dzieci będą mogły podejmować taką decyzję.>
Ujednolicenie prędkości w obszarze zabudowanym do 50km/h w dzień i w nocy, zakaz korzystania z telefonów podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko czy obowiązek zachowywania odległości wynoszącej połowę aktualnej prędkości to tylko niektóre ze zmian związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. >
Parlament Rosji zajmie się ustawą, która zakazywałaby publicznego „utożsamiania roli ZSRR i Niemiec nazistowskich w II wojnie światowej"'; prace nad nią zalecił prezydent Władimir Putin. Rosja chce też ostrzej karać za „kłamstwa o działaniach ZSRR w II wojnie". Historyk: to dalsze ograniczanie wolności słowa.>
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawa o ruchu drogowym. Regulacja wprowadza trzy zasadnicze zmiany związane z pieszymi wchodzącymi na pasy oraz ujednolica tzw. jazdę na zderzak. Nowe przepisy zabraniają pieszemu korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię. >
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o służbie zagranicznej. Jej podstawowym założeniem jest wprowadzenie nowej struktury służby zagranicznej. Cel ten ma być zrealizowany dzięki m.in. otwarciu dostępu do karier dyplomatycznych przedstawicielom nauki, ekspertom, ludziom biznesu, urzędnikom z doświadczeniem międzynarodowym – informuje Kancelaria Prezydenta RP.>
Sejm poparł w czwartek nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która reguluje m.in. status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Regulacja zakłada m.in. ograniczenie prędkości oraz wprowadzenie dolnej granicy wieku dla osób korzystających z e-hulajnóg.>
Najnowsze