Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: MNiSW

Resort nauki zwiększył subwencję dla podległych mu uczelni publicznych. Kwota, o jakiej mowa to 256 milionów złotych. Działanie ma związek z utratą przez uczelnie dochodów z powodu pandemii koronawirusa. >
Dr Anna Budzanowska, która od 2016 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełniła funkcję dyrektor generalnej, została dziś powołana na podsekretarza stanu w MNiSW. Nowa wiceminister jest współtwórcą Narodowego Kongresu Nauki oraz cyklu konferencji „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Odpowiadała za projekty strategiczne w ministerstwie oraz przewodniczy pracom zespołu do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Jest członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta z ramienia MNiSW. >
Uczelnie powinny postawić na wyższą jakość kształcenia, umiędzynarodowienie oraz odchodzić od kształcenia masowego - mówi wiceminister nauki Teresa Czerwińska i zapowiada zmiany w zasadach rozdzielania dotacji podstawowej dla uczelni publicznych.>
W konkursie na najlepszy projekt, mogący mieć wkład w polskie dziedzictwo kulturowe Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nagrodził pomysł wydania „Antologii polskiej litatury queer”. Podczas gdy wśród odrzuconych przez ministerstwo propozycji znalazły się m. in. Encyklopedia II wojny światowej czy filozofia ks.Tishnera. Zbiór tekstów gejowskich uzyska dotację rzędu niemal 266 tys. zł. >
Najnowsze