Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Temat: finanse

W czwartek po godz. 14.00 jeden bitcoin jest wyceniany na ok. 23,1 tys. dolarów. W ciągu roku wartość najpopularniejszej kryptowaluty (wirtualnej waluty) wzrosła o ponad 240 proc.>
Parlament Europejski zatwierdził budżet unijny na lata 2021-2027. W poprzednim tygodniu pakiet finansowy na najbliższych 7 lat zatwierdzili przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej na szczycie w Brukseli. >
W sobotę szwajcarski rząd poinformował o zamrożeniu wszystkich aktywów finansowych prezydenta Białorusi.>
Narodowy Bank Polski (NBP) sprzedał 7-dniowe bony pieniężne NBP o wartości nominalnej 151 937,4 mln zł, podał bank centralny. >
Na koniec roku stopa bezrobocia rejestrowanego wzrośnie do 6,2-6,4 proc. - prognozują ekonomiści. Początek przyszłego roku może przynieść dalszy wzrost bezrobocia, mimo spodziewanego odbicia wzrostu gospodarczego. >
Nowelizacja budżetu na rok 2020 zakłada spadek PKB o 4,6%, średnioroczną inflację na poziomie 3,3% oraz stopę bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku.>
Grupa konserwatystów domaga się od sztabu wyborczego Joe Bidena udostępnienia danych o jego rachunkach bankowych i finansach. W tle Chiny i zagraniczne powiązania syna Joe Bidena oraz samego kandydata demokratów na urząd prezydenta USA. >
Wypłata zaliczek rozpoczęła się 16 października i trwała do 30 listopada 2020 r. Ich wysokość w przypadku płatności bezpośrednich wynosiła 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 85 proc. >
Poziom wiedzy ekonomicznej bardzo zależy od wykształcenia badanych – im wyższe wykształcenie, tym większa wiedza ekonomiczna. Istotne znaczenie ma również wiek – respondenci najmłodsi (poniżej 24. roku życia) i najstarsi (powyżej 55. roku życia) mają zdecydowanie niższą wiedzę - napisali autorzy badania.>
Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy, który ma wprowadzić wspólne zasady ustalania płacy minimalnej dla krajów członkowskich. Rozwiązanie budzi wątpliwości przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców. Z kolei według związków zawodowych jest ono niewystarczające.>
W programie "Ekonomia Raport Flash" red. Jolanta Pawlak mówiła m.in. o stanie budżetu państwa po październiku, a także o nowelizacji Tarczy Antykryzysowej.>
Manchester United stracił 70 mln funtów w okresie do 30 czerwca 2020 r. - podało BBC Sport.>
Kolejnym gościem "Polski na dzień dobry" był Piotr Patkowski, wiceminister finansów, który mówił o rekonstrukcji rządu raz kwestiach gospodarczych.>
W najnowszym tygodniku Gazeta Polska możemy przeczytać artykuł „LGBT Spółka z.o.o” Jacka Liziniewicza, w którym publicysta obnaża prawdę o źródłach finansowania organizacji LGBT.>
Szefowie Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili założenia projektu ustawy o transparentności finansowej organizacji pozarządowych.>
Papież Franciszek mianował nowych członków Rady ds. Gospodarczych. Obecnie składa się ona z sześciu kardynałów: Péter Erdő z Węgier, Odilo Scherer z Brazylii, Gérald Lacroix z Kanady, Joseph Tobin z USA, Anders Arborelius ze Szwecji i Giuseppe Petrocchi z Włoch oraz siedem osób świeckich: sześć kobiet i jeden mężczyzna.>
Jadwiga Emilewicz wskazała, że rząd pracuje nad stworzeniem funduszu gwarancyjnego, który będzie służył do wypłaty tych zapłaconych, przedpłaconych świadczeń. Wyjaśniła, że chodzi o imprezy turystyczne, które nie doszły do skutku w związku z pandemią koronawirusa.>
Założenia do przyszłorocznego budżetu ze wzrostem PKB o 4 proc. i inflacją 1,8 proc. zostały przyjęte- podało Centrum Informacyjne Rządu. Znana jest już również propozycja płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2021 r. >
Gościem redaktora Aleksandra Wierzejskiego w programie "Polska na dzień dobry" był wiceminister finansów, Piotr Patkowski, który mówił m.in. o nowym unijnym budżecie oraz inwestycjach krajowych – Deficyt 100 mld zł nie wynika z drast. spadku dochodów budżet. i wzrostu wydatków zw. bezp. z COVID, ale z tego, że już teraz planujemy przygotowywanie gospodarki na gigantyczny zastrzyk pieniędzy unijnych i z polskiego budżetu na pobudzanie inwestycji - mówił polityk na antenie TV Republika.>
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania (FDO), podał bank. Dzięki niemu przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, skorzystają z dopłaty do odsetek kredytu obrotowego. Wnioski przyjmują banki kredytujące, które współpracują z BGK. Limit wydatków na dopłaty na 2020 rok to ok. 296 mln zł, a na 2021 r. - 271 mln zł z budżetu państwa. Rozwiązanie zostało przyjęte na mocy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.>
Najnowsze