Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Sondaż: Prezydent Duda ma powody do zmartwień. Najsłabsze notowania od pięciu lat

JK 11:48 4 listopada 2020
Prezydent RP Andrzej Duda.PAP
49 proc. badanych jest niezadowolonych z działalności prezydenta Andrzeja Dudy; dobrze ocenia ją 42 proc. - wynika z sondażu CBOS. To najsłabsze notowania Andrzeja Dudy od objęcia przez niego urzędu w 2015 roku - zauważa CBOS.

W porównaniu z poprzednim sondażem - z przełomu września i października - osób dobrze oceniających działalność prezydenta Dudy jest o 13 punktów proc. mniej, a wystawiających mu negatywną opinię jest więcej o 12 punktów proc. Zdanie nie przedstawiło 9 proc. badanych (o 1 punkt proc. więcej). 

CBOS zauważa, że od poprzedniego badania notowania głowy państwa znacznie się pogorszyły i obecnie są najsłabsze od objęcia urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę w roku 2015. Po raz pierwszy także – uwzględniając tę i poprzednią kadencję – zarejestrowano przewagę osób niezadowolonych z działalności prezydenta (49 proc) nad zadowolonymi (42 proc.).

Zadowoleni z prezydentury Andrzeja Dudy są niemal powszechnie potencjalni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (97 proc.), a także – w przeważającej mierze – respondenci deklarujący prawicowe poglądy (77 proc.), zaangażowani w praktyki religijne, zwłaszcza uczestniczący w nich kilka razy w tygodniu (70 proc.), najstarsi (62 proc.), badani mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe (64 proc. i 50 proc.), uzyskujący niskie dochody per capita - (od 1000 do 1500 zł (61 proc.), mieszkający na wsi (51 proc.) oraz pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych (57 proc.).

Wysoki poziom niezadowolenia z działalności głowy państwa charakteryzuje przede wszystkim zwolenników ugrupowań opozycyjnych, szczególnie Lewicy (95 proc.) i KO (93 proc.), badanych o orientacji lewicowej (86 proc.), a także nieangażujących się religijnie (76 proc.), uzyskujących najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (77 proc.), mieszkańców dużych miast (71 proc.), respondentów młodszych (18-24 lata; 74 proc.), mających wyższe wykształcenie (66 proc.), kadrę kierowniczą i specjalistów (72 proc.), pracowników administracyjno-biurowych (63 proc.) oraz prywatnych przedsiębiorców (63 proc.).

W stosunku do wyników sondażu sprzed miesiąca wyraźnie pogorszyły się notowania obu izb parlamentu, zwłaszcza Sejmu. Obecnie działalność Sejmu pozytywnie ocenia niespełna jedna piąta respondentów (19 proc., spadek o 12 punktów proc.), a negatywnie – ponad dwie trzecie (67 proc., wzrost o 14 punktów). 

Źródło: PAP

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze