Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Rząd wydłuży działanie specustawy funduszowej

JJ 18:15 30 listopada 2020
Premier Mateusz MorawieckiKPRM, CC0, fot. P. Tracz
Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma się zająć projektem, który wydłuży działanie tzw. specustawy funduszowej do końca 2023 roku. Chodzi o to, by w dobie pandemii zapewnić płynność realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Zgodnie z harmonogramem prac Rady Ministrów rząd na wtorkowym posiedzeniu zająć się ma projektem noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw.

Wydłużenie do grudnia 2023

– W związku z przedłużaniem się stanu pandemii wywołanej wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność przedłużenia szczególnych i nadzwyczajnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań niwelujących negatywny wpływ pandemii na wdrażanie i realizację programów operacyjnych - czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Jak dodano jest to niezbędne do zapewnienia płynności realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

– Proponuje się aby wprowadzane szczególne rozwiązania, mające na celu niwelowanie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na wdrażanie, realizację i rozliczenie programów operacyjnych miały charakter czasowy. Projekt przewiduje przedłużenie stosowania specustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. - czytamy w wykazie.

Dodano, że projekt oprócz uchylenia części przepisów - tak by później uniknąć wątpliwości interpretacyjnych- przewiduje objęcie zakresem zastosowania specustawy funduszowej wobec programów realizowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. – Charakter tych programów jest co do zasady analogiczny do programów i instrumentów objętych już zakresem stosowania tej ustawy, stąd proponowana zmiana służy uspójnieniu przepisów ustawy w tym zakresie - wyjaśniono.

Specustawa funduszowa - co zawiera?

Obowiązująca specustawa funduszowa przewiduje m.in. możliwość uznania za kwalifikowane wydatki na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Pozwala też na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność i wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

Ustawa daje także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących oraz kontroli i audytów. Ponadto, w przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie oceny "zza biurka", będzie można je zawiesić.

Przepisy przewidują ponadto możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie ma nie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

Źródło: PAP

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze