Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Prezydent Duda podpisał konstytucje dla biznesu. Czy to przełom dla polskich przdsiębiorstw

kos 16:11 23 marca 2018
prezydent.pl
Dnia 22 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Prezydent podpisał następujące ustawy:

  1. Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
  2. Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  3. Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  4. Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;

Pakiet pięciu ustaw dotyczy przede wszystkim działalności nierejestrowej, ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, powołania rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw oraz szczególnych regulacji dla inwestorów zagranicznych.

W „Konstytucji dla biznesu” jest zawartych także kilka interesujących rozwiązań adresowanych do tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, ale boją się skutków stałych obciążeń, które trzeba ponosić już w momencie jej rozpoczęcia.

Pierwsza to działalność nierejestrowa, a więc działalność na mniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia – a więc w 2017 roku nie powinny one być wyższe niż 1000 zł) nie będzie uznawana za działalność gospodarczą (drobny handel, świadczenie drobnych usług np. korepetycji).

Druga to ulga na start, czyli zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, co powinno być zachętą do podejmowania pierwszej działalności gospodarczej (zachowana zostaje zasada tzw. małego ZUS, czyli 50% składka na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 2 lata od rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Trzecia to likwidacja numeru REGON, przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP, co więcej kontakty urząd – przedsiębiorca za jego zgodą lub na wniosek, będą się mogły odbywać przez telefon, e-mail albo za pomocą innych środków komunikacji.

Wreszcie czwarta to utworzenie instytucji rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców, który jest planowany, jako organ interwencyjny w sprawach, gdy naruszane są prawa przedsiębiorców, na jego życzenie instytucja będzie zobowiązana do wydawania „objaśnień przepisów”.

 

 

Źródło: prezydent.pl /telewizja republika

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze