Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Oto fakty na temat zarobków w MEN! Posłanka opozycji chciała ujawnienia zarobków, więc dostała! OTO FAKTY!

sm 11:43 28 marca 2019
Poseł opozycji Joanna Schmidt domagała się z Ministerstwa Edukacji Narodowej ujawnia zarobków w resorcie. Informację w tej sprawie opublikowano na stronie Sejmu. Oto one!

1. Ile wyniosło średnie wynagrodzenie pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2018 roku ogółem, wśród pracowników z najdłuższym stażem pracy (powyżej 20 lat) oraz pełniących funkcje kierownicze?

2. Czy w 2018 roku pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymali nagrody? Jeśli tak, to jaka była najniższa, a jaka najwyższa wartość tych nagród? Ilu pracownikówje otrzymało? Jaka była dokładna wysokość nagród Pani Minister oraz sekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej?

3. Czy Pani Minister Anna Zalewska zwróciła do Caritasu swoją nagrodę z 2017 roku otrzymaną za czasów rządów premier Beaty Szydło?

- pytała Pani Schmidt.

Oto, jakiej informacji udzielił wiceszef resortu Maciej Kopeć.

Szanowny Panie Marszałku,

składam na Pana ręce odpowiedź na interpelację Posłanki na Sejm RP Pani Joanny Schmidt w sprawie nagród i wynagrodzeń pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szanowna Pani Poseł,

średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2018 r. (bez osób przebywających na długotrwałych urlopach bezpłatnych i wychowawczych) wyniosło:

  1. 4.881,32 zł brutto dla wszystkich pracowników MEN, tj. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi,
  2. 5.024,76 zł brutto dla pracowników legitymujących się min. 20-letnim stażem pracy spośród wszystkich pracowników MEN,
  3. 8.980,41 zł brutto dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i osób zatrudnionych na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej.

W 2018 r. nagrody uznaniowe otrzymało 295 pracowników. Nagród nie przyznano osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Najniższa wypłacona kwota nagrody wynosiła ok. 100 zł, najwyższa ok. 9000 zł.

Uprzejmie informuję, że wszelkie nagrody zostały przyznane za szczególne zaangażowanie w realizację powierzonych i należycie wykonanych zadań. Przyznawanie nagród uznaniowych w MEN jest powiązane z osiągnięciami pracowników i jest uzależnione m.in. od uzyskanych rezultatów, zaangażowania, przejawiania inicjatywy w pracy, doskonalenia sposobu jej wykonywania, stopnia realizacji celów. Przypomnę również, że w tym czasie na urząd nałożono dodatkowe zadania, przede wszystkim związane z wdrożeniem ustawy – Prawo oświatowe, przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy, dotyczącym m.in. zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych czy praktycznej nauki zawodu, w tym kształcenia młodocianych oraz nowelizacją ustawy o systemie informacji oświatowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało zatem nowe zadania, których wykonanie wymagało większego zaangażowania i poświęcenia. Przedstawione dane obejmują również nagrody przyznane pracownikom zajmującym się obsługą zadań Instytucji Pośredniczącej MEN, związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, zgodnie z obietnicą, przekazała swoją nagrodę z 2017 r. na rzecz Caritas Diecezji Świdnickiej.

Z wyrazami szacunku

Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu

Źródło: men.gov.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze