Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Ostatnie szkolenia podkarpackich terytorialsów przed uroczystą przysięgą

ASy 19:58 21 sierpnia 2020
WOT podczas szkoleńPaulina Lęcznar/Media Terytorialsi
Do końca przyszłego tygodnia potrwa szkolenie zintegrowane, podstawowe i wyrównawcze żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na półmetku szkoleń odbędzie się sprawdzian praktycznych umiejętności żołnierzy po trzecim etapie szkolenia zgrywającego. Zwieńczeniem wysiłku ochotników, którzy wstąpili w szeregi WOT-u będzie uroczysta przysięga wojskowa 30 sierpnia w Nowej Dębie.

Po trzecim roku intensywnego szkolenia zgrywającego, żołnierze 33. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy prowadzą szkolenie zintegrowane. Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia sanitarne jest to poligon innowacyjny, ponieważ po raz pierwszy wszystkie kompanie przez 14 dni ćwiczą w swoich rejonach odpowiedzialności. Rejony te są zlokalizowane w powiatach dębickim, mieleckim, ropczycko–sędziszowskim, strzyżowskim oraz jasielskim. Zakończenie poligonu zaplanowano na 30 sierpnia 2020 r.

Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w czasie szkolenia zgrywającego brali udział w zajęciach rotacyjnych, które były organizowane przynajmniej raz w miesiącu. Sprawdzian końcowy, który odbędzie się pod koniec tego szkolenia jest przepustką dla żołnierzy do kolejnego cyklu szkolenia zaawansowanego.

- Szkolenie zintegrowane jest jedną z form szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Każdy żołnierz WOT, raz w roku jest zobowiązany odbyć 14-dniowe szkolenie zintegrowane, które ma na celu podsumować nabytą wiedzę, którą żołnierze pozyskali w toku szkolenia na danym etapie. Dodatkowo, szkolenie zintegrowane daje możliwości przeprowadzenia strzelania o zróżnicowanym stopniu złożoności. Takie warunki zapewniają tylko obiekty ośrodków szkolenia poligonowego. Zastosowano po raz pierwszy formę szkolenia pododdziałów w stałych rejonach odpowiedzialności – powiedział płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich „Terytorialsów”.

Podczas 16 dni szkolenia, instruktorzy największy nacisk kładą na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania na współczesnym polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. W przededniu przysięgi wojskowej żołnierze ochotnicy odbędą sprawdzian końcowy, który składa się z wielu zadań taktyczno–ogniowych.

Wojska Obrony Terytorialnej współdziałają z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, natomiast w czasie wojny WOT będzie wspierał wojska operacyjne w strefie działań bojowych.

s1024x_1_670

Źródło: terytorialsi.wp.mil.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze