Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Ordo Iuris składa skargę na Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy nie chce rozmawiać o "karcie LGBT"

JJ 11:46 10 lipca 2020
Wikimedia Commons
Instytut Ordo Iuris złożył skargę na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, kandydującego z ramienia Koalicji Obywatelskiej na urząd głowy państwa. Chodzi o nieprzeprowadzenie przez Trzaskowskiego konsultacji w sprawie „deklaracji LGBT”.

– Rafał Trzaskowski już od niemal roku odmawia mieszkańcom Warszawy przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie kontrowersyjnej „deklaracji LGBT”, mimo prawnego obowiązku zorganizowania ich „na wczesnym etapie”. Dokument wiąże się z przyznaniem licznych przywilejów osobom identyfikującym się z ideologią LGBT. Na jego mocy, prezydent Warszawy, bez porozumienia z mieszkańcami, zlikwidował stanowisko Pełnomocnika ds. Równego Traktowania, co potwierdza, że deklaracja przyczynia się do pogłębienia nierówności- czytamy w informacji prasowej nadesłanej m.in. do naszej redakcji.

– Z dokumentem wiąże się też, m.in. wprowadzenie w szkołach programu, którego realizacji domagał się ruch LGBT czy objęcie patronatem prezydenta „Parady Równości”. Instytut Ordo Iuris złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność prezydenta Warszawy- pisze Instytut Ordo Iuris. Jak przypomina organizacja, w lutym ubiegłego roku włodarz Warszawy ogłosił deklarację zatytułowaną „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”. Ordo Iuris zwraca uwagę na jednostronność dokumentu, który przygotowywany był „w zamkniętym gronie przedstawicieli ruchu LGBT” i „ spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym mieszkańców Warszawy, rodziców oraz instytucji strzegących ich praw”.

Już dwa dni po ogłoszeniu deklaracji eksperci Ordo Iuris „zwrócili uwagę na jej błędne założenia, aksjologię sprzeczną z duchem polskiej Konstytucji oraz wątpliwą zgodność z prawem”.

– W ramach „operacjonalizacji” deklaracji Rafał Trzaskowski podjął szereg działań bez porozumienia z mieszkańcami Warszawy, takich jak likwidacja stanowiska Pełnomocnika ds. Równego Traktowania, dokonana zarządzeniem z 11 lipca z mocą wsteczną (od 19 maja 2019 r.)- czytamy w komunikacie. Instytut podkreśla, że mamy do czynienia z potwierdzeniem opinii, iż dokument ten nie zmniejsza, ale wręcz pogłębia nierówności i uprzywilejowanie- dochodzi bowiem do sytuacji, „w której jedna z grup mniejszościowych jest bardziej chroniona niż pozostałe, rodzi pytanie o rzeczywiste równe traktowanie” (opinia warszawskiej Komisji ds. równego traktowania z 25 lutego)”.

Jak dowiadujemy się dalej, Instytut Ordo Iuris złożył wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie dokumentu firmowanego przez Trzaskowskiego. Pod wnioskiem tym podpisało się kilka tysięcy warszawiaków.

– W ostatnim możliwym terminie, po upływie 30 dni od daty złożenia wniosku, Instytut otrzymał potwierdzenie Ratusza o zgodzie na uruchomienie konsultacji. Władze Warszawy jednak arbitralnie ograniczyły ich zakres, twierdząc, że „podczas konsultacji, o które wnioskowali warszawiacy, będziemy zastanawiać się nad metodami i formami wdrażania i operacjonalizacji projektu zajęć nieobowiązkowych z zakresu edukacji seksualnej, ale nie nad zasadnością zapisów tej

Deklaracji”, a termin ich rozpoczęcia „ze względu na trudną sytuację w szkołach, z którą musi mierzyć się warszawski samorząd, prace nad przygotowaniem merytorycznym i organizacyjnym wspomnianych konsultacji” został przesunięty na koniec roku 2019. W marcu 2020 r. wnioskodawcy otrzymali odpowiedź na ponaglenie, w której brak przeprowadzenia konsultacji uzasadniano „sytuacją epidemiologiczną”- czytamy dalej. W ocenie autorów analizy, mamy tu do czynienia z „bezczynnością lub przewlekłym prowadzeniem postępowania”.

– Zgodnie z § 2 uchwały nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy, uchwalonej na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, konsultacje przeprowadza się na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom. Sposób ich zorganizowania ma stwarzać warunki do powszechnego uczestnictwa w nich wszystkich mieszkańców Warszawy, a także zapewniać rzetelność i kompletność informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych zasadach i trybie- wskazuje Instytut. Analityk Ordo Iuris, Nikodem Bernaciak zwraca uwagę, że warszawska deklaracja pojawiła się „przy zupełnym ignorowaniu głosu mieszkańców”

– Celem takich dokumentów nie jest bowiem równe traktowanie, ale uprzywilejowanie konkretnego środowiska postrzegającego świat przez pryzmat swojej ideologii- wskazuje.

Źródło: Ordo Iuris

Wczytuję ocenę...


Andrzej Duda zmienia Konstytucję -zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe
Wczytuję komentarze...
Najnowsze