Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Oddziały Przygotowania Wojskowego: 26 uczniów złożyło ślubowanie

D.Z. 7:10 3 października 2020
Oddziały Przygotowania Wojskowego.Materiały prasowe.
26 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rzepinie, uczestniczących w programie Ministerstwa Obrony Narodowej – Oddziały Przygotowania Wojskowego w piątek, 2 października br., złożyło ślubowanie.

Uroczystość, która odbyła się na pokładzie ORP Błyskawica w Gdyni, miała szczególną oprawę. Uczestniczyli w niej m.in. dowódca generalny RSZ generał Jarosław Mika, dowódca 3 Flotylli Okrętów kontradm. Mirosław Jurkowlaniec, dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak, a także kombatanci Armii Krajowej. Uroczystość ślubowania zakończyło wręczenie kadetom certyfikatów, defilada pododdziałów, pokaz musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej MW.

- Cieszę się, że w tak wyjątkowym miejscu mogło odbyć się ślubowanie uczniów, którzy rozpoczynają nie tylko swoją drogę do munduru wojskowego, ale także inaugurują program, jaki przygotowaliśmy dla młodzieży. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zostało powołane m.in. po to, by ułatwić chętnym służbę wojskową. Cieszy mnie fakt, że tak wielu młodych ludzi chce z tych ułatwień korzystać. Mam nadzieję, że w ślady dziś przysięgających pójdą kolejne grupy uczniów. Służba Ojczyźnie jest bowiem naszą wspólną powinnością - powiedział gen. Dębczak.

Szkoła z Rzepina jako jedna ze 130 placówek oświatowych z całej Polski przystąpiła do programu „Oddziały Przygotowania Wojskowego”, który rozpoczął się we wrześniu tego roku. Oddziały Przygotowania Wojskowego to nowe rozwiązanie oświatowe. Za jego realizację odpowiadają organy prowadzące szkoły. Program nauczania obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i klasach I–IV technikum, w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Będą one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

To pierwsze takie kompleksowe rozwiązanie edukacyjne dla młodzieży zainteresowanej wojskowością i chcącej podnosić swoje kwalifikacje z myślą o ewentualnej służbie wojskowej. Dodatkowo MON stworzył bardzo korzystne warunki dla uczestników programu. Resort ma możliwość udzielania dotacji celowej organowi prowadzącemu szkołę. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup wyposażenia specjalistycznego czy jednolitych ubiorów dla uczniów, ale też na inwestycje służące prowadzeniu zajęć wynikających z programu szkolenia.

Źródło: Materiały prasowe

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze