Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

MON z nowym projektem wsparcia dla kombatantów

D.Z. 8:05 29 września 2020
„Wdzięczni Bohaterom – świąteczne wsparcie dla kombatantów”.polska-zbrojna.pl
„Wdzięczni Bohaterom – świąteczne wsparcie dla kombatantów” – to tytuł nowego konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej. Na dofinansowanie mogą liczyć organizacje pozarządowe, które pomagają weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego. Łączna kwota dotacji na ten cel to 1,5 mln złotych.

– Celem konkursu jest wsparcie kombatantów żyjących często w skromnych warunkach, ale dumnie pielęgnujących pamięć o swoich współtowarzyszach broni. Pamiętajmy o bohaterach II wojny światowej i polskiego podziemia niepodległościowego, którzy są wśród nas – podkreśla Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Kierownictwo resortu obrony, organizując konkurs, liczy na zwiększenie liczby inicjatyw społecznych dotyczących wsparcia weteranów II wojny, na wzmocnienie więzi międzypokoleniowej oraz integrację środowiska kombatanckiego ze środowiskiem wojskowym i cywilnym.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, które pomagają weteranom wojennym oraz żołnierzom podziemia niepodległościowego. MON przeznaczył na ten cel w sumie 1,5 mln złotych.

Szansę na dofinansowanie mają inicjatywy dotyczące np. organizacji spotkań świątecznych dla kombatantów (w kraju i poza jego granicami) z udziałem młodzieży szkolnej, zwłaszcza uczniów klas mundurowych, oraz członków organizacji pozarządowych, także z udziałem środowisk polonijnych. Uczestnicy konkursu mogą też ubiegać się o dofinansowanie na organizację transportu dla kombatantów. Chodzi o dowóz osób starszych na spotkania świąteczne i uroczystości rocznicowe, a także o pomoc w codziennym życiu, czyli np. przejazdach do szpitali, przychodni czy sklepów. W konkursie mogą startować również organizacje przygotowujące paczki świąteczne z tzw. artykułami pierwszej potrzeby.

MON zastrzega, że oferenci ubiegający się o dotację muszą mieć doświadczenie w organizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym i możliwości niezbędne do realizacji konkursowych przedsięwzięć.

Oferty można składać do dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON (aleja Niepodległości 218 w Warszawie) do 16 października, a konkursowe zadania należy zrealizować od 27 listopada do 31 grudnia 2020 roku.

 

 

Źródło: polska-zbrojna.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze