Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Marszałek Sejmu skierował do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a SN

lml 16:45 8 czerwca 2017
Telewizja Republika
W sporze tym - jak wskazano we wniosku - Trybunał powinien przesądzić czy prawo łaski jest uprawnieniem Prezydenta, które wykonuje osobiście i bez ingerencji innych podmiotów; czy też jest to uprawnienie, które jest realizowane przy udziale innych podmiotów. A jeśli tak, to które organy uczestniczą w wykonywaniu tej kompetencji i czy jest wśród nich Sąd Najwyższy.

Marszałek Sejmu skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem a Sądem Najwyższym. Marszałek Sejmu, jako druga osoba w państwie, jest szczególnie uprawniony do złożenia wniosku, bowiem jest najwyższym urzędnikiem państwowym niebędącym jednocześnie stroną tego sporu.

Marszałek Sejmu dostrzegł konieczność zbadania przez Trybunał Konstytucyjny zasad stosowania prawa łaski - reguły te w ostatnim czasie były różnie interpretowane i spowodowały szeroką debatę publiczną.

W sporze tym - jak wskazano we wniosku - Trybunał powinien przesądzić czy prawo łaski jest uprawnieniem Prezydenta, które wykonuje osobiście i bez ingerencji innych podmiotów; czy też jest to uprawnienie, które jest realizowane przy udziale innych podmiotów. A jeśli tak, to które organy uczestniczą w wykonywaniu tej kompetencji i czy jest wśród nich Sąd Najwyższy.

Kolejnym pytaniem, które znalazło się we wniosku, jest kwestia czy Sąd Najwyższy może dokonywać wiążącej interpretacji przepisów Konstytucji w związku ze stosowaniem przez Prezydenta prawa łaski i decydować o tym, czy zostało ona skutecznie zastosowane. Działanie Marszałka Sejmu zostało podjęte w interesie publicznym, bo przecież wszystkim zależy, by organy państwa wykonywały swoje kompetencje zgodnie, w duchu konstytucyjnej zasady równowagi i współdziałania władz.

Źródło: Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu, telewizjarepublika.pl

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze