FINANSOWE ABC – ANKIETA

 

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania

 


1. Czy zapoznał/a się Pan/Pani z cyklem „Finansowe ABC”?

2. Jak oceniasz w skali 2-5 treści zawarte w cyklu „Finansowe ABC” który właśnie się zakończył?

3. W jakim stopniu cykl programów „Finansowe ABC” poszerzył Pana/Pani wiedzę na temat…?
W bardzo dużym stopniu W raczej dużym stopniu W umiarkowanym stopniu W niewielkim stopniu W ogóle
racjonalnego zarządzania budżetem domowym
podatków
praw konsumenta
prowadzenia działalności gospodarczej
gospodarki
instrumentów finansowych
zagadnień ekonomicznych m.in. dot. inflacji oraz gospodarki rynkowej
polityki pieniężnej oraz roli i funkcji Narodowego Banku Polskiego
usług bankowych
historii pieniądza

4. Z którymi odcinkami cyklu „Finansowe ABC” Pan/Pani się zapoznał/a?

5. Jak ocenia Pan/Pani cykl „Finansowe ABC” pod względem wymienionych w tabeli aspektów?
Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Zdecydowanie źle
Tematyka cyklu
Język cyklu – jego przystępność/zrozumiałość
Ilość informacji przekazanych w cyklu
Przydatność tych informacji w codziennym życiu
Czas trwania filmu
Dźwięk
Lektor

6. Czy poleci Pan/Pani obejrzenie cyklu „Finansowe ABC” swoim przyjaciołom, znajomym?

7. Proszę podać płeć:

8. Jaka jest wielkość miejscowości, w które Pan/Pani mieszka?

9. Ile ma Pan/Pani lat?